Construcció industrial

Projecte d’urbanització dels sectors industrials Up5, Up6 i Idilia Foods a Parets del Vallès

Desenvolupament de tres nous sectors industrials amb accés des de la C-17 i la C-35

El projecte defineix el traçat dels nous vials i les característiques necessaries per a la urbanització de tres nous sectors a desenvolupar per a usos industrials. La nova xarxa viària es projecta tenint en compte l’accessibilitat a cadascuna de les parcel·les i els accessos amb la carretera C-17 i la futura previsió de noves connexions amb la C-35. La gestió de les aigües pluvials es soluciona mitjançant la creació de basses de laminació que permetran evitar possibles inundacions aigua avall.

Característiques

Superfície total de l’àmbit d’actuació: 67,53 ha
Superfície de zones asfaltades: 55.682,8 m²
Superfície d’espais lliures: 21 ha
Unitats de noves lluminàries: 260 ut
Unitats d’arbrat: 141 ut

Client: Juntes de compensació UP6 i UP5 / Idilia Foods
Anys: 2017-2019
Parets del Vallès

Altres projectes
Subscriu-te
Rep per correu electrònic totes les novetats d'ABM i coneix els darrers projectes on hem treballat
Subscriu-te
Rep per correu electrònic totes les novetats d'ABM i coneix els darrers projectes on hem treballat