Sanejament i abastament

Remodelació de l’EDAR de Sant Gregori

Nova estació de depuració d’aigües residuals (EDAR) mitjançant tractament biològic a Sant Gregori

La localitat de Sant Gregori, a la comarca del Gironès, té una població de 3.040 habitants (IDESCAT, 2018). La seva proximitat a la ciutat de Girona i a l’autopista AP-7 han potenciat un creixement sostingut del 80% des de l’any 2000. Si es manté l’escenari actual de creixement, l’any 2051 assolirà els 5.824 residents.

Tractament de les aigües residuals

Les aigües residuals del nucli són tractades a l’EDAR de Sant Gregori, ubicada al sud de la localitat, al marge esquerre de la riera de Llémena. Aquesta depuradora, construïda l’any 1988, està formada per un pretractament amb reixa de desbast i tamís de fins i depuració per llacunatge mitjançant quatre basses de tractament.

Actualment, les instal·lacions actuals de l’EDAR serveixen a una població de 3.040 habitants i tracta un cabal d’entre 400 i 550 m³/dia. L’aigua depurada és abocada a la riera de Llémena.

Objectiu del projecte

L’objectiu del projecte és definir a nivell de projecte constructiu un nou sistema de depuració de les aigües residuals urbanes amb capacitat suficient per la població actual i futura de Sant Gregori, duplicant la capacitat actual de la planta. El projecte manté i revaloritza les basses de tractament existents com a zona humida, ja que en l’actualitat constitueixen un punt d’interès faunístic.

Capacitat de tractament de la planta depuradora

La nova planta depuradora tindrà una capacitat de tractament diària de 1.035 m³/dia, repartides en dues línies de tractament que permeten la regulació del règim d’operació de la planta. El cabal punta admès per les diferents etapes de tractament és el següent:

 • Obra d’arribada (pou de gruixos): 431,25 m³/h (dilució 10:1).
 • Pretractament: 215,63 m³/h (dilució 5:1).
 • Tractament biològic: 103,50 m³/h (cabal punta aigües residuals).

 

Ubicació de la planta i sistema de depuració

Prèviament a la redacció del projecte constructiu, es va realitzar un estudi d’alternatives que va determinar la millor ubicació i el sistema de tractament adequat per la ampliació o construcció d’una nova EDAR, avaluant els condicionants tècnics, econòmics, socials i ambientals. D’aquesta anàlisi es va determinar que la millor opció era l’ampliació a la parcel·la adjacent a la instal·lació existent que es troba al seu costat nord.

El sistema de tractament consta d’un tractament biològic amb reactor tipus carrusel amb eliminació de nutrients i està format pels següents elements principals:

Línia d’aigua

 1. Pou de gruixos amb cullera bivalva i sobreeixidor amb tamís de tempesta.
 2. Pretractament amb reixa de desbast, tamís de fins, canal dessorrador – desgreixador i sobreeixidor per cabal de dilució pretractat.
 3. Dos reactors biològics tipus carrusel d’aireació prolongada (temps de retenció 45,4 hores), amb fase aeròbia (126 difusors/reactor) i anòxica per eliminació de nitrogen. Subministrament d’aire per 3 bufants (1 en reserva), cabal d’aire total 1.600 m³/h.
 4. Dosificació de clorur fèrric per precipitació química del fòsfor.
 5. Dos decantadors secundaris circulars de 10,5 m de diàmetre.
 6. Arqueta de distribució de l’efluent secundari a les llacunes o a medi (Riera de Llémena).

Línia de fangs

 1. Espessidor de fangs en gravetat circular de 7 m de diàmetre.
 2. Dues centrífugues (una en reserva) de deshidratació de fangs de 3 m³/h.
 3. Sitja de fangs de 15 m³.

Altres instal·lacions de la planta

A banda dels elements de tractament, el recinte de l’EDAR disposa d’edifici de serveis, on es troben diferents elements associats al tractament (deshidratació de fangs, tractament per aigua de serveis, grup electrogen, quadres elèctrics i màquines de bufants). El projecte contempla la construcció d’un nou edifici de control.

Eficiència energètica

Ambdós edificis de la planta compten amb instal·lació fotovoltaica que permet l’autoabastiment elèctric parcial de la planta, amb una capacitat de producció total de 28.647 kWh anuals. També es disposa d’un punt de recàrrega semi-ràpida de vehicles elèctrics, de 22 kW de potència, apta per a vehicles 100% elèctrics i híbrids endollables.

Millores ambientals derivades del projecte

L’ampliació de la capacitat de tractament permetrà que l’aigua depurada tingui una qualitat adequada per ser abocada a medi. Es preveu un punt principal d’abocament a les llacunes actuals més un segon punt a la riera de Llémena:

 1. Llacunes actuals de depuració: es mantindran les llacunes en la seva configuració actual alimentant-les amb aigua tractada, amb una aportació màxima de 600 m³/dia. Aquesta actuació busca la millora de l’estat de les llacunes convertint-les en una veritable zona humida, que actualment ja acull una gran varietat de fauna, principalment aus. S’executaran una sèrie d’operacions addicionals, com la neteja del fons de les basses i la construcció d’un nou camí a la banda oest de les mateixes, que inclou la instal·lació d’un punt de guaita d’aus i panells informatius.
 2. Abocament a la riera de Llémena per l’excedent de cabal que no sigui abocat a les llacunes o bé per quan s’hagi d’interrompre l’alimentació de les mateixes.

Projectes relacionats amb el Sanejament i Abastament

A ABM dissenyem solucions per tal d’aconseguir un millor funcionament de les infraestructures i sistemes relacionats amb els tractaments d’aigües, depuració, sistemes de sanejament, drenatge urbà, potabilització i distribució d’aigües, entre altres.

Entre les solucions de Sanejament i Abastament dissenyades, en destaquem la Remodelació i millores per eliminar nutrients a l’estació depuradora d’aigües residuals de Figueres, la Reducció d’abocament de sòlids al riu Cardener des de la xarxa de pluvials de la plaça del Mil·lenari a Manresa, entre d’altres.

Característiques

Nuclis connectats: Sant Gregori.
Capacitat de tractament: 1.035 m³/dia (5.003 hab. equivalents).
Sistema de tractament: Fangs activats per aeració prolongada, amb eliminació biològica de nitrogen i precipitació química de fòsfor.
Tractament de fangs: espessidor per gravetat i decantadora centrífuga.
Punts d’abocament: basses de depuració actuals i Riera de Llémena.
Instal·lacions: edifici de serveis i edifici de control.
Mesures d’eficiència energètica: cobertes edificis amb plaques fotovoltaiques (producció 28,6 MWh anuals), punt de recàrrega semi-ràpida (22 kW) de vehicles elèctrics.
Millores ambientals: neteja de les basses actuals, nou camí amb punt de guaita i panells informatius.
Termini d’execució de les obres: 12 mesos
Import: 6.621.764,45 € (més IVA)

 

Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
2021
Sant Gregori (Gironès)

Altres projectes
Subscriu-te
Rep per correu electrònic totes les novetats d'ABM i coneix els darrers projectes on hem treballat
 • ABM SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING, S.L. com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d’enviar-te la nostra newsletter. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra
  Política de Privacitat

Subscriu-te
Rep per correu electrònic totes les novetats d'ABM i coneix els darrers projectes on hem treballat
 • ABM SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING, S.L. com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d’enviar-te la nostra newsletter. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra
  Política de Privacitat

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!