Projectes
Hidràulica

Projecte de millora de la inundabilitat de la maresma de les Filipines – Remolar

Mejora-inundabilidad-Delta-Llobregat-ABM-ingenieria-hidraulica-8

Definició constructiva de les actuacions a realitzar per la millora de l’estat ambiental de la maresma.

La maresma de les Filipines – Remolar es troba al delta del Llobregat, a l’oest de l’aeroport del Prat i dins del terme municipal de Viladecans. L’espai de la maresma, d’una extensió de 58 hectàrees, està inclòs a la Xarxa Natura 2000 i s’ha declarat com a Zona d’Especial Protecció d’Aus (ZEPA).

Aquest espai d’alt valor ecològic pateix diverses alteracions fruit de la intensa incidència de l’activitat humana sobre el delta del Llobregat.

La maresma està dividida en tres espais diferents, delimitats pels camins que la travessen. Actualment l’aigua passa d’una zona a l’altra a través d’uns tubs de drenatge de formigó soterrats sota els camins, els quals tot sovint s’embussen per les terres arrossegades per l’aigua.

A més a més, la presència de nombroses infraestructures ha interceptat el curs de les aigües que, de forma natural, desguassaven a la maresma, provocant situacions d’estrés hídric.

Alhora, la manca d’aportacions d’aigua provoca un estancament de la maresma i una disminució de la qualitat de l’aigua, convertint-la en un medi poc adequat per les espècies aquàtiques.
D’altra banda, la maresma també rep aportacions d’aigües contaminades provinents del canal de la Vidaleta, i durant episodis de llevantada el fort onatge introdueix aigua de mar provinent de la llacuna del Remolar, que té una salinitat més alta a l’adequada per al medi de la maresma.

Objectiu del projecte

L’objectiu del projecte consisteix en definir constructivament les actuacions necessàries per millorar l’estat de la maresma, mitjançant l’aportació d’aigua d’una qualitat adequada i assegurant la seva circulació per tota la maresma, impedint alhora l’entrada d’aigües contaminades i/o que tinguin una salinitat excessiva. Totes aquestes actuacions havien de ser poc invasives i calia integrar-les adequadament a l’entorn.

Aportació d’aigua a la maresma

Prèviament a la redacció del projecte constructiu, es va realitzar un estudi d’alternatives on es valoraven diferents nivells d’inundació màxima de la maresma i s’avaluaven des del punt de vista funcional i ambiental. A partir d’aquesta anàlisi es va obtenir un nivell d’equilibri que permeti optimitzar ambdós factors i que s’adopta com a valor de disseny.

Es planteja la instal·lació de dos punts d’aportació d’aigua a la maresma: un pou per a l’extracció d’aigua subterrània de l’aqüífer profund del delta del Llobregat. L’aigua bombada del pou es distribueix fins a tres punts d’abocament a la maresma, mitjançant l’ús de canonades soterrades seguint camins existents per minimitzar les afeccions al medi i un cargol d’Arquímedes per poder aportar aigua superficial des del Braç de la Vidala.

El Braç de la Vidala és una massa d’aigua annexa a la maresma la qual està aïllada de qualsevol aportació superficial, i la seva major profunditat respecte a la maresma li permet disposar d’aigua de millor qualitat, procedent del nivell freàtic. L’aigua elevada pel cargol és abocada a la zona de la Bassa dels Pollancres, el punt més profund de tota la maresma i per tant amb la permanència d’aigua més elevada. La manca de renovació d’aigua provocava la degradació de la seva qualitat.

Atesa la no disponibilitat de subministrament elèctric a la maresma, així com l’impacte visual i ambiental que provocaria una possible estesa, s’ha optat per construir dues plantes d’energia fotovoltaica per alimentar la bomba del pou i el Cargol d’Arquímedes, de 15 i 3 kW de potència respectivament.

Es restitueixen un total de quatre passos de drenatge entre les diferents zones de la llacuna i s’hi afegeix un cinquè pas que connectarà amb la llacuna del Remolar aprofitant una via de desguàs que s’ha obert recentment de forma natural.

Per evitar obstruccions, el projecte planteja la substitució dels passos soterrats per canals coberts amb una llosa de formigó, de secció d’un metre d’amplada. Aquests canals estaran equipats amb comportes murals.

Aïllament de la maresma dels escorrentius de qualitat inadequada

El projecte contempla dos tipus d’actuacions per evitar l’entrada d’escorrentius contaminats i aigua de mar: anul·lar el punt d’entrada localitzat al nord de la maresma, incloent la substitució d’una comporta obturada situada al desguàs del drenatge cap al canal de la Vidaleta i recréixer les motes perimetrals entre la maresma i la llacuna del Remolar, per evitar l’entrada d’onatge des de la llacuna i els desbordaments d’escorrentius contaminats provinents del canal de la Vidaleta.

Altres mesures de millora i seguiment ambiental

Es preveu excavar una bassa profunda a l’extrem sud de la maresma, que ha de permetre el desenvolupamentd’un hàbitat adequat per als anàtids. El volum de terres a retirar s’aprofitarà per recréixer les motes si les seves característiques són adequades.

El projecte també preveu instal·lar fins a 10 piezòmetres i 35 sensors de paràmetres fisicoquímics (radiació solar, conductivitat, oxigen dissolt, nivell d’aigua), que permetran realitzar un seguiment de l’estat ambiental de la maresma i de l’aqüífer des d’on s’extreu el volum d’aigua d’aportació, evitant la seva sobreexplotació.

Les noves instal·lacions s’amagaran amb noves plantacions d’espècies típiques de l’entorn com ara Vinca major, Vitex agnus-castus i Tamarix gallica

Característiques

Característiques del pou: 70 m de profunditat i 450 mm de diàmetre
Capacitat màxima d’extracció del pou: 120 m³/hora
Xarxa de distribució aigua captada: PE DN160 (450m) i PE DN200 (295m)
Capacitat màxima d’extracció del cargol d’Arquímedes: 190 m³/hora
Aportació diària màxima total: 3.096 m³/dia
Aportació anual mitjana estimada: 0,6 hm³
Capacitat de generació parcs fotovoltaics: 32,4 + 5,4 kW
Obres de pas entre zones: 5
Longitud de motes a recréixer: 1.356 m
Núm piezòmetres: 10
Sensors: 35

Client: Agència Catalana de l’Aigua
2021
Viladecans

Altres projectes
Subscriu-te
Rep per correu electrònic totes les novetats d'ABM i coneix els darrers projectes on hem treballat

  • ABM SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING, S.L. com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d’enviar-te la nostra newsletter. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat

Subscriu-te
Rep per correu electrònic totes les novetats d'ABM i coneix els darrers projectes on hem treballat

  • ABM SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING, S.L. com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d’enviar-te la nostra newsletter. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!