Enginyeria civil

Projecte constructiu de reparació d’un tram del marge esquerre de la Sèquia Monar, Girona

Sequia-Monar-Girona-seccion-tipo-actuacion-ABM-ingenieria

Proposta d’actuació per recuperar la morfologia de la Sèquia i evitar infiltracions i pèrdues d’aigua

Història i recorregut de la Sèquia Monar

La Sèquia Monar és una infraestructura hidràulica ubicada al marge dret del riu Ter, entre Bescanó i Girona, de la qual se’n tenen notícies des del segle X. En aquell moment es feia servir per regar conreus i mobilitzar als molins.

El traçat i morfologia actuals responen a l’ampliació que es va realitzar a principis del segle XX, quan la força motriu del cabal de la Sèquia es va convertir en un dels puntals del desenvolupament industrial del que es coneix com el Pla de Girona.

L’aigua que canalitza la Sèquia és captada a la resclosa de la Pilastra on, a través d’una comporta de guillotina, s’hi regula el cabal.

La canalització travessa el terme municipal de Salt, on encara hi ha dos aprofitaments hidroelèctrics i aigua avall, discorre per la trama urbana de Girona, amb canal a cel obert fins l’encreuament en sifó per sota del canal del riu Güell, i, a partir d’aquest punt, segueix amb un canal soterrat fins a desembocar al riu Onyar just aigua avall del Pont de Pedra.

El cabal aportat per la Sèquia contribueix a mantenir la salubritat i el bon estat ecològic del tram baix de l’Onyar que discorre pel Barri Vell de Girona i contribueix de forma fonamental a que es conservi el mirall d’aigua tant característic.

 

Deteriorament del marge de la Sèquia

Els meandres que forma la Sèquia afavoreixen, sota el rang de cabals habitual, l’aparició de fluxos preferencials que provoquen la formació de dipòsits de sediments i de passos amb forta i concentrada mobilització d’àrids.

A l’inici del tram urbà de Girona, el marge dret de la Sèquia està format pel mur de còdols original reforçat amb un mur de formigó armat. Pel costat del marge esquerre el mur original ha patit despreniments que han conduit a esllavissades de material en el talús.

Els despreniments han provocat infiltracions que acaben sorgint per la cara seca de la mota i provoquen inundacions a les hortes de Santa Eugènia i si progressessin podrien provocar l’ensorrament de la mateixa mota.

 

Solució constructiva per la reparació

L’objectiu que es persegueix és reparar l’estructura del marge esquerre, per evitar les infiltracions, conservar la morfologia de la secció de la Sèquia i minimitzar la durada de les obres, per evitar que la canalització estigui seca o amb un cabal molt inferior a l’ordinari durant massa temps. L’opció escollida és construir un recobriment de formigó projectat (gunitat sobre malla d’acer) sobre el mur original reparat.

Per portar a terme l’actuació està previst assecar la Sèquia, abans s’efectuarà un pla de salvament d’espècies autòctones i també s’hi instal·laran trampes temporals de sediments per evitar la fuita i arrossegament de materials aigua avall. 

Està previst regularitzar el pendent del coronament del cap de talús de la mota, després de retirar la vegetació, i també regularitzar el fons de la llera. L’excavació assolirà el fons de llera original al peu del talús, el qual segons la potència del dipòsit de sediments, es pot trobar entre 5 i 70 cm per sota del fons de llera actual.

Per disposar d’un cabal de manteniment durant les obres, un cop s’hagi realitzat l’excavació, es construirà un cordó de terres provisional que permetrà circular un cabal d’uns 0,95 m³/s entre el propi cordó i el marge dret de la Sèquia.

Un cop s’hagi retirat la coberta vegetal del cap de la mota i els sediments del peu, es reconstruirà el mur de còdols. En la mesura que sigui possible s’utilitzaran els còdols originals però si no es disposa d’una quantitat suficient, s’utilitzaran còdols d’aportació. En el cap del marge, es recreixerà la mota fins a assolir la cota necessària per regularitzar el pendent del coronament.

Per impermeabilitzar la cara interna del talús de la mota sobre el recrescut del marge i el mur reconstruït s’estendrà una làmina impermeabilitzant. Sobre aquesta làmina, i a una distància de 7,5 cm, s’hi col·locarà una malla electrosoldada de barres corrugades d’acer de 6 mm de diàmetre, d’acer B500S, formant una graella de 15×15 cm. Finalment, s’hi projectarà una capa de formigó de 15 cm de gruix, la qual proporcionarà estabilitat al conjunt.

Un cop consolidada l’actuació, es retirarà el cordó de terres que ha format la llera del cabal de manteniment i la Sèquia podrà recuperar la seva funcionalitat.

Característiques

Longitud del tram d’actuació: 148 m
Estabilització de talús amb formigó projectat: 419 m²
Reparació i consolidació de mur de còdols: 179 m²
Membrana impermeabilitzant de cautxú sintètic no regenerat (butil): 416 m²
Malla electrosoldada de barres de 6 mm en graella de 15×15 cm: 416 m²
Pressupost: 79.921,5 € (més IVA)

Client: Ajuntament de Girona
Any: 2021
Girona

Altres projectes
Subscriu-te
Rep per correu electrònic totes les novetats d'ABM i coneix els darrers projectes on hem treballat
  • ABM SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING, S.L. com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d’enviar-te la nostra newsletter. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra
    Política de Privacitat

Subscriu-te
Rep per correu electrònic totes les novetats d'ABM i coneix els darrers projectes on hem treballat
  • ABM SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING, S.L. com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d’enviar-te la nostra newsletter. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra
    Política de Privacitat

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!