Actualitat

Ens sumem a la celebració del Dia Mundial de l’enginyeria per al Desenvolupament Sostenible

dia-mundial-ingenieria-ODS-2022-ABM-ok

4 de març de 2022

Des del 2019 cada 4 de març se celebra el Dia Mundial de l’Enginyeria per al Desenvolupament Sostenible.

La finalitat d’aquesta celebració és posar en valor el rol de l’enginyeria i el seu potencial per construir un planeta més sostenible i equilibrat, tant a nivell global com a nivell local

L’enginyeria té un rol clau en el desenvolupament i benestar de la humanitat. Per tant, mitjançant la celebració d’aquesta data pretenem contribuir a incrementar la conscienciació sobre la funció de l’enginyeria per al present i futur desenvolupament de la humanitat.

Tal com exposa Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, l’enginyeria és una de les claus del desenvolupament sostenible de les societats i cal que al món hi hagi més enginyeres i enginyers per tal d’activar el potencial del desenvolupament sostenible de les societats i d’aquesta manera construir societats més igualitàries.

En quins punts se centra ABM pel que fa a Enginyeria per al Desenvolupament Sostenible?

A Catalunya, el Pla nacional per a l’Agenda 2030 té com a objectiu la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, vetllant per l’assoliment dels 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) mitjançant les polítiques públiques impulsades per la Generalitat de Catalunya. 

La seva elaboració és una actuació recollida als plans de Govern de la XI i la XII legislatura. El Govern va aprovar el Pla el 25 de setembre de 2019, coincidint amb el quart aniversari de l’aprovació de l’Agenda 2030 per les Nacions Unides. El contingut està disponible en dades obertes i s’anirà revisant anualment per mantenir-ho actualitzat fins al 2030.

Concretament, la nostra activitat es relaciona directament amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible segons els compromisos fixats al Pla nacional per a l’Agenda 2030:

6- Aigua neta i sanejament: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones

  • Aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu assequible per a totes les persones.

  • Millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un augment substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat.

  • Dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, també mitjançant la cooperació transfronterera, de la manera que sigui convenient.

9-Industrial, Innovació i Infraestructura: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

  • Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, a tot tardar el 2030, augmentar de manera significativa la contribució de la indústria a l’ocupació i al producte interior brut, d’acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució als països menys avançats.

  • Augmentar l’accés de les petites indústries i altres empreses, en particular en els països en desenvolupament, als serveis financers, incloent els crèdits assequibles, i llur integració en les cadenes de valor i els mercats.

  • Modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, usant els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals ambientalment, i aconseguint que tots els països adoptin mesures d’acord amb les capacitats respectives.

11- Ciutats i comunitats sostenibles: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

  • Assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals.

  • Augmentar una urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països.

  • Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.

  • Reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus.

Els nostres serveis tenen com a objectiu dissenyar solucions d’enginyeria que permetin contribuir al desenvolupament futur de la societat i el seu entorn d’una forma sostenible.

Altres notícies

13 de setembre de 2022 El divendres 9 de setembre a les 15 h Gina Conesa, Enginyera de projectes de l’àrea d’hidràulica, sanejament i abastament d’ABM, ha defensat el seu Treball de Final de Màster titulat “ESTUDI DE LA RECUPERACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS EN UNA INDUSTRIA DEL SECTOR QUÍMIC UBICADA A LA COMARCA DE LA SELVA”. […]

25 de juliol de 2022 El dijous 28 de juliol Narcís Pi, Projecte Manager de la Unitat de Negoci de Sanejament i abastament d’ABM, participarà a la I Jornada de Transferencia de Conocimiento de proyectos AEIs, organitzada en format webinar per la FENAIEC (Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales y Clusters). La ponència d’ABM està recolzada […]

22 de juliol de 2022 El dimecres 20 de juliol i el divendres 22 de juliol, en el marc del projecte AquaGIS, ABM assisteix a diverses sessions de presentació de projectes amb empreses del sector alimentari. Les sessions, organitzades pel CWP conjuntament amb els seus socis de projecte GAIA (País Basc), VITARTIS (Castella i Lleó) […]

Subscriu-te
Rep per correu electrònic totes les novetats d'ABM i coneix els darrers projectes on hem treballat

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!