Projectes
Hidràulica

Pla de gestió de motes i recuperació de zones inundables de les conques de la Muga i la Mugueta

Models hidràulics i anàlisi del risc d'inundació en 116 km de cursos fluvials

Els plans de gestió de motes i de recuperació de zones inundables són un dels instruments que l’ACA desenvolupa en el marc del Pla de gestió del risc d’inundacions (PGRI) per l’escenari 2022-2027.

L’objectiu és definir les línies d’actuació que caldrà aplicar per prevenir i protegir aquests terrenys de la conca en front del risc d’inundació, i alhora definir les mesures estructurals o de gestió que s’hauran d’integrar en el PGRI.

Els termes municipals inclosos en l’estudi són Masarac, Peralada, Pont de Molins, Cabanes, Palau-saverdera, Figueres, Castelló d’Empúries, Vila-sacra, el Far d’Empordà, Riumors, Vilamalla, Siurana i Sant Pere Pescador.

Treball realitzat per la Ute Abm-Typsa.

Característiques

Termes municipals inclosos a l’estudi:
13 Municipis
Longitud de cursos fluvials estudiats:
116 km (88 km del riu Muga i els seus afluents, 21 km dels cursos de la Mugueta/rec Madral, 7 km del rec Sirvent)
Feines realitzades:
– Caracterització de la conca i del medi fluvial
– Diagnosi hidràulica de les condicions del risc d’inundació (estudi hidrològic de cabals d’avinguda, models hidràulics 1D i 2D dels cursos estudiats)
– Delimitació de zones inundables i figures de zonificació fluvial
– Estudis d’alternatives d’actuacions (3 àmbits, 12 alternatives preliminars)
– Definició de les actuacions i valoració econòmica de les alternatives seleccionades a incorporar al PGRI amb un cost estimat per les obres de 14 milions d’euros.

Client: Agència Catalana de l’Aigua
Anys 2018-2020
Conca de la Muga (Alt Empordà)

Altres projectes
Subscriu-te
Rep per correu electrònic totes les novetats d'ABM i coneix els darrers projectes on hem treballat
Subscriu-te
Rep per correu electrònic totes les novetats d'ABM i coneix els darrers projectes on hem treballat